(1)
Ballesteros Vivas, D.; Sanchez Camargo, A. del P.; Parada Alfonso, F.; Rodríguez Varela, L. I.; Palomeque Forero, L.; Anzola Velazco, C.; Ortiz Quintero, B. L.; Restrepo Sánchez, L. P.; Narváez Cuenca, C.-E. Conferencia Plenaria 3: Química Verde Aplicada a La fitoquímica . Rev Prod Nat 2022, 5, 9-11.